E V E L Y N   W H I T E

 
 

                                                                              Monoprint